DZIADEK DO ORZECHÓW Piotra Czajkowskiego NARODOWY BALET KRÓLEWSKI ZE LWOWA